Verlies en rouw

Verlies kan erg zichtbaar zijn (scheiding, verhuis, ziekte binnen het gezin, overlijden, zelfdoding…..) maar ook onzichtbaar zijn (veiligheid, gezondheid, vriendschappen, zelfbeeld….) Het gaat vaak om een ingrijpende gebeurtenis maar het kan ook aanslepen en onduidelijk zijn. Het zorgt dat ons leven moeilijker verloopt. Het zorgt voor kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, lastig gedrag vertonen of onduidelijke lichamelijke klachten uiten. Meestal is dit een signaal van een verborgen emotionele pijn. Hun vat loopt vol, ontploft….

Aanslepende ziektes binnen een gezin zorgen voor angst. Iedereen raakt van slag. De ziekte bespreekbaar maken en iedereen betrekken kan rust brengen.

Kinderen en jongeren stellen hun rouw soms onbewust uit waardoor ze jaren later signalen geven. Iedereen rouwt op zijn manier, met de tijd die hij nodig heeft en de emoties die erbij horen. Maar alle rouw heeft wat extra zorg(therapie) nodig om te kunnen helen. Samen kunnen we op zoek gaan naar de methode die daarbij de motor kan zijn om de heling te starten.